Yalın hastane yönetim sistemi

 

Giriş

Yalın düşüncenin temelinde müşteriye sunulan hizmetin üretilmesi sırasında oluşan israfların ortandan kaldırılmasıdır. Böylece müşteriye sunulan hizmetin kalite, maliyet ve süre bakımından mükemmel seviye ulaşması sağlanmaktadır. Bu konuda yalın düşüncenin kurucularından ve ilk uygulayıcılarından olan Taiichi Ohno şunları söylemiştir “Tüm yaptığımız siparişi aldıktan sonra ödemeye kadar geçen sürece bakmak ve değer üretmeyen her şeyi ortadan kaldırmaya çalışmaktan ibarettir. “

Firmamızın “Yalın Hastane” danışmanlık hizmeti ile aşağıdakiler firmanıza kazandırılacaktır.

 • İşgücü kayıplarının azaltılması, kişi başı üretilen katma değerin artırılması
 • Çalışan memnuniyetinin artırılması
 • Hasta memnuniyetinin artırılması
 • Malzeme kullanımında çekme sistemi ve kanban uygulanması
 • 5S ile tüm hastane ortamında tertip, düzen ve öz disiplinin sağlanması (Görsel hastane)
 • Enerji kullanımında verimliliğin artırılması
 • Ameliyathane, Radyoloji, Klinikler ve Laboratuvarda verimliliğin artırılması
 • Kaizen ve sürekli iyileştirme kültürünün oluşturulması
 • Problemlerin kalıcı olarak çözüme kavuşturulması, gerekli analiz tekniklerinin sisteme kazandırılması

Nasıl çalışıyoruz?

Sizlere hizmet sunmadan önce yalın düşüncenin temel prensiplerinden biri olan "GECHI GEMBUTSU" (git yerinde gör) prensibini uygulayarak firmanızı ziyaret ediyoruz. Firmanız hakkında temel görüşlerimizi oluşturmak, uygulanacak projenin kapsamını belirlemek ve firma yönetiminin yalın düşünce hakkında fikirlerini almak üzere birlikte 1 - 2 saat sürecek bir toplantı, firma tesislerinde genel ziyaret ve görüş alışverişi yaparak proje taslağını belirliyoruz.

Sizi ziyaret eden danışmanımız tarafından hazırlanan YALIN HASTANE PROJESİ önerisi ziyaretten bir hafta sonra ilgili yetkili kişiye sunulur. Proje taslağı aşağıdakileri içermektedir. 

 • Genel bilgilendirme: Yalın hastane sistemi hakkında genel bilgileri içermektedir.
 • Kapsam: Proje kapsamında bulunan her bir yalın üretim tekniğinin içeriği ayrı ayrı tanımlanmaktadır. Örneğin 5S, KAİZEN, TPM, SMED vb. tekniklerin uygulama sonuçları ve uygulama yolu kısaca anlatılmaktadır.
 • Proje zaman planı: Proje kapsamında verilen her tekniğin hayata geçirilmesi için gereken süre ve bu süre içinde sunulancak danışmanlık hizmetinin adam-gün cinsinden ne kadar olacağını gösteren proje planıdır. Bu plan elbette ki öneri plandır ve proje takımlarının kurulması ve sonrasında yapılacak analizler ile bu süre bir miktar değişebilmektedir. Bizim tecrübemize göre bu değişim çok az olmaktadır.
 • Fiyatlandırma: Adam-gün birim fiyatı, aylık kesilecek fatura miktarı ve toplam proje bedelinin ne olacağı hakkında bilgi
 • Projede görev alabilecek danışmanlarımız hakkında ve referanslarımız hakkında genel bilgi ile iletişim bilgileri

Proje taslağı üzerinde yapılan görüşmeler ile müşteri ihtiyacının tam olarak projeye yansıması sağlanmaktadır. Başlangıç toplantısına kadar müşterimize gerekli desteği vererek proje başlangıcına kadar yapılması gereken hazırlıkların tam ve gerektiği gibi yapılmasını sağlanmaktadır. Böylece müşterimizin doğru işi, doğru bir başlangıç ile yapması temin edilmektedir.

Proje başlangıcı öncesi veya başlangıcından hemen sonra firma ile bir danışmanlık sözleşmesi düzenlenmektedir.

Ayrıntılı bilgi

Bize ulaşın

Kimler sitede

71 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi

Site Bilgileri

Kullanıcılar
6480
Makaleler
346
Makale Görünüm Sayısı
2344449