Eğitim ve Danışmanlık

Laan Applications

Lean Factory

Last Articles

 • Low inventory - fast delivery

  "Increase your profits with low stock and fast delivery, grow faster than your competitors"

  These words have become today's most important commercial words. If you want to grow quickly, increase your competitive power and profit from the crisis, then these are what you need to do."Quick Delivery" is at the forefront of the main issues that global companies especially expect from their suppliers.

  Now let's examine the results of lean manufacturing practices:

  Register to read more...
 • Kaizen - continuous improvement process (CIP)

  Kaizen is the best way to make continuous improvement work within company. After kaizen becomes corporate culture, all employees gain opportunity to work together and succeed in the common goal.Many companies have saved cost by doing kaizen.

  The most important thing that should not be forgotten is that the personnel who will be released after the kaizen activities are taken to kaizen office and contributed to the improvement work.

  Thus, there is a growing desire to contribute to the trust environment among the company employees. Otherwise, it is tried to prevent the performance which can be obtained by the kaizen studies at all times.

  Read more: Kaizen - continuous improvement process (CIP)
 • What does kaizen bring?

  One of the cornerstones of the lean manufacturing system is KAIZEN applications.Kaizen work ensure that the lean production system progresses on its way to perfection by providing continuous improvement. As we shall see below, Kaizen works give a different perspective to people. Problems that are never ever spoken, can be solved. With kaizen activities employees change their behaviours, almost they move to another working environment in another planet.

  An important milestone for companies throughout their life. With the Kaizen studies, the company and the employee become united and move forward. This breakthrough comes with the power of synergism, which means that the steps taken now much better, taking smaller steps lead big improvements.

  Read more: What does kaizen bring?
 • Yalın Üretim Sistemi

  Yalın üretim sistemi (YÜS); Ortalama bir firmanın faaliyetlerinde maksimum verimi elde etmesi için tasarlanmış bir sistemdir.Yalın üretim sistemi

  Üretim sistemi ana hedefi "siparişin alınmasından sonra ödemenin alınmasına kadar geçen sürenin kısaltılması" olarak tanımlanmıştır. Bu kısalma süreç içerisinde var olan ve katma değer üretmeyen her şeyin ortadan kaldırılması ile elde edilir. Böylece maliyetlerde beklenenin ötesinde bir iyileşme sağlanır.

  Firma yöneticileri genellikle direkt işçilik (görünen işçilik) üzerine eğilerek yatırım ve iyileştirme çalışmaları yaparlar. Oysa asıl maliyet oluşturan kalemler yöneticinin göremediği alanlarda ve katma değer oluşturmayan zaman kayıplarında gizlidir. Bu sistemin temel hedefi işte bu gizli maliyetlerin ortaya çıkarılması ve azaltılması olarak açıklanabilir.

  Yalın Üretim Sistemi ve Kaizen ayrı şeylerdir. Kaizen sürekli iyileştirme çalışmalarını yürütmek için yapılan etkinlikler için bir motot olarak tanımlana bilir. Pek çok sitede kaizen ile yalın üretim sistemi benzer olarak tanımlanmıştır. Fakat bu doğru değildir.

  Register to read more...
 • 8 big losses

  In the production lines there are major losses. Because of them machines' productivity is decreased more them we thought. If we calculate OEE in right way we will see how dramatic it is. At the beginning of transformation in normal company usually OEE is 30% - 50%. Perhaps you don't believe this, but you can test by yourself at your company. You will see that we are not wrong.

  Now we can continue to review losses.  

  Read more: 8 big losses
 • Öneri sisteminiz çalışıyor mu?

  Birçok firmada öneri sistemi bir kutu ve yanında duran birkaç formdan ibaret olarak kalmaktadır. Oysa neler kaybedilmektedir. Örneğin 200 kişinin çalıştığı bir firmada yılda kişi başına ortalama 10 öneri verilse ve her öneri başına 100 TL israf önlense yılda iki yüz bin lira tasarruf yapılabilir. Firmanın karlılığını doğrudan etkilemek mümkün!

  Gerçekte birçok firmada öneri sistemi tamamen göz ardı edilmiştir. Yöneticiler ve firma sahipleri, iş yoğunluğu nedeni ile (!), öneri sistemine gereken zamanı ayırmamakta ve birçok fikrin yok olmasına olanak vermektedirler.

  Register to read more...