Eğitimin Konusu

. Yalın üretim ve yalın düşünce

. İtme ve çekme sistemlerinin tanımı ve farklılıkları

. Çekme sistemi nedir? Avantajları nelerdir?

. Kanban nedir?

. Kanban türleri nelerdir?

. Kanban uygulamaları

. Kanban türlerine göre uygulama alanları

. İşletme içi süpermarketler

. Kanban uygulanacak ürünlerin belirlenmesi

· Kanban hesapları, miktar, zaman vb.

· Kanban kartları ve yönetimi

. Örnek kanban sistemleri (bkz. örnek uygulamalar)

. Örnek kanban hesaplarının yapılması

. Simülasyon ile gerçek sipariş değerlerinin kanban ile kontrolü

. Kanban sistemine geçiş adımları

Süre

Eğitimin süresi 2 gün (16 saat) olarak belirlenmiştir.

Eğitimin Hedefi

Kanban Taiichi Ohno tarfından geliştirilmiş ve Toyoto Üretim Sisteminin bel kemiği olarak tanımlayabileceğimiz bir yalın üretim tekniğidir. Çekme sistemi olmadan firmada olan problemlerin açığa çıkması neredeyse olanaksızdır.  

Çekme sisteminin temel hedefi verimliliğin tam olarak elde edilmesidir. En büyük MUDA olarak tanımlanan STOKun ortadan kaldırılmasıdır.   

Çekme sisteminin işletmelerde nasıl uygulanabileceğinin anlaşılması ve bu sistemin en önemli aracı olan Kanbanlı çekme, Kanbanla üretimi yönlendirme, Kanbanla tedarikçilere sipariş vermenin nasıl yapılabileceğini, uygulamalı simülasyonlarla katılımcılara öğretmek ve firmada hayata geçirmelerini sağlamak temel hedeftir.

Kimler Katılabilir

Firmaların yönetim ve operasyon kademelerinde çalışan, planlama sorumluları, lojistik, proje, iş geliştirme, üretim kontrol, satın alma, depo operasyon, iş planlama, metot mühendisliği birimlerinde görev yapan çalışanları, yöneticileri ve bu alanlarda kariyer geliştirmeyi hedefleyen kişileri kapsamaktadır.

Ayrıntılı Bilgi İçin

İletişim biligleri için tıklayınız

Broşür indirmek için tıklayınız