Eğitim İçeriği

 • FMEA nedir?
 • FMEA süreci, kapsamı
 • Amacı ve kullanım alanları
 • Potansiyel hata türü nedir? Nasıl belirlenir?
 • Hatanın etkileri nelerdir?
 • Şiddet ve sınıfın tayini
 • Hatanın olası nedenleri ve önelme
 • Olasılığın tayini
 • Mevcut kontrol noktaları, tespit edilebilirlik
 • Risk öncelik sayısı (RÖS)
 • FMEA takımının özellikleri, kurulması, görev ve yetkileri
 • FMEA türleri - Tasarım ve Proses FMEA
 • Modüler FMEA sistemi
 • FMEA formu, kullanımı
 • Güncelleme, yeniden ele alma, takip sistemi
 • Vaka çalışması

Süre

Eğitim süresi 1 gün (8 saat) olarak belirlenmiştir.

Eğitim Hedefi

Katılımcılar firmanın başarısı önünde engel oluşturan problemleri önceden belirlemek, riskleri analiz etmek ve gerekli önlemleri almak için kullanacakları bir teknik öğrenecekler.

FMEA bir ürün veya hizmetin henüz fikir aşamasında iken tasarım, üretim, hizmetin sunumu vb. son tüketiciye kadar oluşan süreçlerde olası riskleri inceler ve onları önlemek için alınması gereken önlemleri belirler.

FMEA uzay çağı tekniklerinden biridir ve NASA tarafından kullanılagelen tekniklerdendir.

Kimler Katılabilir

Eğitime firmaların her bölümünden, her kademesinden mühendisler, yöneticiler veya uzmanlar katılabilir

Ayrıntılı Bilgi

Eğitim hakkında daha fazla bilgi ve iletişim için tıklayınız

Broşür indirmek için tıklayınız