TPM - Toplam Üretken Bakım

Genel katılma açık Otonom Bakım Eğitimi (webinar) düzenlendi

Genel katılma açık olarak ücretsiz webinar düzenledik, katılımcılar online olarak yalın üretimin temel tekniklerinden olan Otonom bakım (JISHU HOZEN) hakkında başlangıç bilgilerini aldılar.

İlgili eğitimlerimiz

TPM eğitimi

Kaizen Eğitimi

İşletmelerde sıkça karşılaştığımız temel sorunlardan birisi de TPM uygulamalarının yeterli derecede etkin şekilde uygulama sahası bulamamasıdır. Özellikle otonom bakım uygulaması hemen hemen hiç yoktur. Genelde arıza giderme yönünde işler yoğun ve bakım çalışanları MURI ile boğuşmaktadır.

Bu durum pek çok firmada alışılagelmiş bir durumdur. Yönetici ve işverenler bundan bakım yöneticileri ile çalışanlarını sorumlu tutarak görevlerini yerine getirmedikleri konusunda ısrarcı davranışlar sergilemektedir. Çoğu işletmede arızalar uzun zaman ve maliyetle çözülebilir duruma gelmiştir. Yapılan TPM uygulaması denemeleri bir çok kez başarısızlık ile sonuçlanmış da olabilir. Yapılan yanlışlıkları şu şekilde sıralamak mümkündür;

  • Zaman ayırmama

  • Takım halinde çalışma yerine bireysel başarılara önem verme

  • Aşırı yük (MURI)

  • Operatörlerin yeterli bilgi ve beceriye ulaşmaları için gereken eğitimlerin yapılmaması

  • Temizliğe gereken önemin verilmemesi

     

Bunları ayrıntılı şekilde açıklayacak olursak;

 

1. Zaman ayırmama:

Bir çok işletmede olduğu gibi siparişlerin sebep gösterilerek ekipmanlara gereken zamanın ayrılmaması olarak açıklanabilir. Bunun sonucu olarak ekipman önce kirlenir, sonra giderek arızalar artmaya başlar. Daha da kötüsü yine zamanın yetersizliğinden dolayı arızalar üstün körü giderilir. Bir müddet sonra bakarsınız ki makine kendi olmaktan çıkmış ve hurda yığını gibi görünmektedir.

Bu durumun temel çözümü tüm takımın bir arızayı giderirken gereken zamanı ayırmalarını sağlamaktır. Makine, siz ona gereken zamanı ayırmadığınız takdirde, kendisi bu zamanı ayıracaktır. Onun için siparişleri bahane etmemek ve makinenin gerektiği şekilde bakıma alınmasını yapmak gerekir. Bunun için yıllık kapasite planlarını yaparak mutlaka gereken bakım süresini ayırmak gerektiği açıktır. Doğru yapılmayan planlama sonucu aşırı yük altında makineler ezilmektedir.

Bu gün JISHU HOZEN (otonom bakım yazımızın ikinci kısmına deva ediyoruz. Bu yazımızda otonom bakımın yedi adımından bahsedeceğim. Umuyorum ki, çalışmalarında uygulamaya yönelik kaynak arayanlar için faydalı olacaktır.

Otonom bakım yalın üretim içinde verimliliğin sağlanması için çalışanların en çok katılım ve katkı sağlayacakları bir uygulamadır. Yedi temel seviyesi vardır. Bunlar;

1. Temizlik
2. Kirliliğe karşı tedbirler ve uygulamalar
3. Temizlik ve yağlama standartlarının oluşturulması
4. Kontrol sistemi
5. Bakım standartlarının oluşturulması
6. Kalitenin sağlanması
7. Otonom bakım

2010 yılı boyunca 100 civarında firma ile çeşitli şekillerde iletişimde bulundum. Bunlardan birçoğunu da ziyaret ettim. Gördüğüm en büyük sorun makinelerde ve çevrede bakım sisteminin yetersiz olması, bazılarında oldukça kötü olmasıydı. Kimi zaman makinelerin eski olduğundan, kimi zaman işlerin yoğun olduğundan söz eden firma üyeleri bakım ile ilgili olarak bir açıklama getirmekteydiler. Makineler ve çoğu zaman makine çevresi, yağ, yağ ile tozun birleşmesi sonucu oluşan ve zemine yapışan bir tabaka –bazen korkunç boyutta kalın bir tabakadan bahsediyorum- hayatın bir gerçeği haline gelmişti. Bazı yerlerde hakikaten inanılmayacak derecede kir, yağ miktarı çalışanlar tarafından yadırganmayacak hale gelmişti.

Neyse kötü durumdan daha fazla bahsetmeden bu durumun temel nedenlerini ve uygulanması gereken çözümleri açıklamaya başlayalım. Bu durumun temel nedenlerini şu şekilde sıralayabiliriz.

Eski makine: Birçok firma makinelerin ve teknolojinin eskiliğinden söz ederek, bu durumu onların da istemediğini ancak yatırım zorunluluğu nedeni ile yapacak bir şeylerinin olmadığını söylemektedir. Oysa çok açık bir gerçek vardır ki o da eski makinenin olmadığı, bakımsız makinenin olduğu gerçeğidir. Teknik olarak bir makinenin ömrü sınırsızdır. Hareketli parçaları aşınır. Yapılması gereken bu parçaları değiştirmekten ibarettir. Böylece makine, mekanik olarak, asla eskimez, ancak makine kullanılması bakımından yeni teknolojiler nedeni ile ekonomik olmaktan çıkabilir. Örneğin çevrim süresi uzun kalır. Makinenin orasından burasından yağ akmasının tek nedeni kaçakların tamir edilmemesi, gerekli tedbirlerin alınmamasıdır.  Makineye gerekli bakımı yapmayarak meydana getirilen maliyet daima bakım maliyetinden büyüktür. Bunu doğru şekilde hesaplamak ve bakım için gerekli harcamayı yapmak gereklidir.

Genelde üretimde veya yönetimde yaşadığımız sorunların kaynağı olarak firmamızda bulunan teknolojinin eski olmasını gösterir veya görürüz. Yeni teknolojiye yapacağımız yatırım ile bu sorunların ortadan kalkacağını ve iş verimliliğinin artacağını var sayarız. Bu nedenle yeni ERP sistemleri, robotlar veya makineler alarak sistemi iyileştirmeye çalışır ve sonuçta iyileşme olmadığında ise nerede hata yaptığımız üzerine kafa yorar ve şaşkınlık içinde aynı sorunlarla boğuşmaya devam ederiz.

Philip Kotler A’dan Z’ye pazarlama kitabında şöyle bir cümle kurmuştur: “Yeni teknoloji eski bir şirkete alındığında eski şirket daha pahalı bir eski şirket haline gelir”. Gerçekten de firmada sorunlarınızın kaynağını tespit etmeden satın alacağınız bir teknoloji yalnızca maliyetlerinizi yükseltmekten öteye gitmeyecektir. Gelin bunun nedenlerini ayrıntıları ile açıklayalım.

Kimler sitede

42 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi

Site Bilgileri

Kullanıcılar
6480
Makaleler
346
Makale Görünüm Sayısı
2344404