İşletmelerde sıkça karşılaştığımız temel sorunlardan birisi de TPM uygulamalarının yeterli derecede etkin şekilde uygulama sahası bulamamasıdır. Özellikle otonom bakım uygulaması hemen hemen hiç yoktur. Genelde arıza giderme yönünde işler yoğun ve bakım çalışanları MURI ile boğuşmaktadır.

Bu durum pek çok firmada alışılagelmiş bir durumdur. Yönetici ve işverenler bundan bakım yöneticileri ile çalışanlarını sorumlu tutarak görevlerini yerine getirmedikleri konusunda ısrarcı davranışlar sergilemektedir. Çoğu işletmede arızalar uzun zaman ve maliyetle çözülebilir duruma gelmiştir. Yapılan TPM uygulaması denemeleri bir çok kez başarısızlık ile sonuçlanmış da olabilir. Yapılan yanlışlıkları şu şekilde sıralamak mümkündür;

  • Zaman ayırmama

  • Takım halinde çalışma yerine bireysel başarılara önem verme

  • Aşırı yük (MURI)

  • Operatörlerin yeterli bilgi ve beceriye ulaşmaları için gereken eğitimlerin yapılmaması

  • Temizliğe gereken önemin verilmemesi

     

Bunları ayrıntılı şekilde açıklayacak olursak;

 

1. Zaman ayırmama:

Bir çok işletmede olduğu gibi siparişlerin sebep gösterilerek ekipmanlara gereken zamanın ayrılmaması olarak açıklanabilir. Bunun sonucu olarak ekipman önce kirlenir, sonra giderek arızalar artmaya başlar. Daha da kötüsü yine zamanın yetersizliğinden dolayı arızalar üstün körü giderilir. Bir müddet sonra bakarsınız ki makine kendi olmaktan çıkmış ve hurda yığını gibi görünmektedir.

Bu durumun temel çözümü tüm takımın bir arızayı giderirken gereken zamanı ayırmalarını sağlamaktır. Makine, siz ona gereken zamanı ayırmadığınız takdirde, kendisi bu zamanı ayıracaktır. Onun için siparişleri bahane etmemek ve makinenin gerektiği şekilde bakıma alınmasını yapmak gerekir. Bunun için yıllık kapasite planlarını yaparak mutlaka gereken bakım süresini ayırmak gerektiği açıktır. Doğru yapılmayan planlama sonucu aşırı yük altında makineler ezilmektedir.

2. Takım halinde çalışma yerine bireysel başarılara önem verme:

TPM çalışmaları takım oyunudur. Bireysel başarılar takımın performansı için önemli olmakla beraber, bireylerin öne çıkmaya başlaması takımın yetersiz seviyede başarım göstermesine neden olacaktır. Takım bakım çalışanları, operatörler ve yöneticilerin tümünü içermektedir. Bu bağlamda tüm takım üyeleri makinelere gereken bakımı yapmak, yedek parçaları yönetmek, gerekli denetimleri tam ve zamanında yaparak sistemi ayakta tutmak ile yükümlüdürler. Takım çalışmalarını teşvik etmek takım üyelerini cesaretlendirmek TPM çalışmalarının başarısını garanti edecektir.

3. Aşırı yük:

İşletmelerde en önemli sorunlardan biri de aşırı yüktür. Satış bölümü veya üst yönetim işletmenin iş yükünü dikkate almadan satış siparişlerini teslim tarihi vermeye başladığı an bu durum büyük sorun haline gelmektedir. Bir temel sorun da gerektiği şekilde kapasite planı yapılmamasıdır. Böyle satış yönetilmeyen kapasite nedeni ile ne kadar satacağını nerede duracağını bilmeden, adeta karanlıkta yürürcesine satış yaparak üretimi, dolayısı ile makineler ile bakım ekibini de aşırı yüklemektedir. Bunun sonucunda bakıma ayrılmayan zaman, yapılmayan işler ve gerektiği gibi çözülmeyen arızalar sonucunda makineler bir süre sonra artık kullanılamaz hale gelmektedir.

4. Operatörlerin yeterli bilgi ve beceriye erişmesi:

Genelde işletmede çalışanlar kendi iş yapış tarlarını geliştirmektedir. Çalıştıkları alanda bir iş standardı yoktur. Makinenin veya üretim tekniğinin incelikleri hakkında iste hemen hemen kimsenin bilgisi yoktur. Örneğin plastik enjeksiyon üretimi yapan bir firmada plastik, ürün üzerinde oluşan hatalar, makine tekniği vb. Konularında çok az kişinin bilgisi olmaktadır. Daha da ileri gidersek ölçüm yapmak için kumpas kullanmayı, basit iş güvenliği tekniklerini vb. bilmiyor. Bunun sonucunda arızalar artmakta ve koruyucu önlemler alınamamaktadır.

Yapılması gereken operatörlerin gelişmesini sağlamak üzere gerekli eğitimlerin yapılmasıdır. Bunun sonucunda gerekli tekniği anlayan operatörler hem kendilerini geliştirecek hem de firmaya ve TPM çalışmalarına olan katkıları artacaktır.

5. Temizliğe gereken önemin verilmemesi:

Temizlik TPM çalışmalarının temel taşı olmasına karşın yönetici ve işverenler zaman kaybı olarak gördüklerinden temizliğin hem yapılmasını hem de bunun için zaman harcanmamasını beklemektedirler. Doğaldır ki bu imkansızdır. Oysa arızaların 75% kirlenme ve yağsız kalma nedeni ile oluşmaktadır. Çok basit temizlik ve periyodik yağlama ile makinenin ömrünün çok uzatılması mümkündür. Arızalarda 75% azalma sağlanabilir. Bunun sonucunda çok faydalar elde edilebilir. Tüm yapılması gereken günlük, haftalık ve aylık olarak temizliğin yapılmasını sağlamaktır.

Kimler sitede

32 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi

Site Bilgileri

Kullanıcılar
6480
Makaleler
346
Makale Görünüm Sayısı
2344326