Lean production system

sağlık sektöründe yalın uygulamalarYalın üretim teknikleri verilen isim nedeni ile üretim yapan şirketlerde öncelikli uygulama sahası bulmuştur. Düşünülen şey daima üretim, verimlilik, maliyetlerin azaltılması ve diğer üretimi çağrıştıran şeyler olduğundan mal üreten firmalarla bu teknikleri özdeştirmek, hizmet üreten firmalarla özdeştirmekten çok daha kolay olmuştur. Oysa pek çok yalın teknik, üretim firmalarında bile, hizmet üretimi ile doğrudan ilgilidir. Sağlık sektörü de bunlardan biridir. Tüm sektörlerde olan sorunların aynısı bu sektörde de mevcuttur. Süreçler karmaşık yapıda, hatta birçok firmada gelişigüzel haldedir. Çalışanların yaptıkları işler ile ilgili standardizasyon çok az veya hiç yoktur. Sorunlar görünür değildir ve bu nedenle genel olarak sorunları çözmek üzere otomasyonlar ağırlık verilmekte, böylece daha karmaşık hale gelmeleri sağlanmaktadır. Her sektörde olduğu gibi burada da yönetim hız odaklı olduğundan çalışanlar moral bozukluğu içindedir.

Geçen yazımızda ele aldığımız öneri sisteminin çalışmamasının sonucu olan şikayet sistemi haline gelmesine değinmiş ve bu yazımızda öneri vermeyi kolaylaştırıcı tedbirlere değineceğimi belirtmiştim. Bu sözümü yerine getirmek ve öner sistemi kuranlara biraz daha yardımcı olmak üzere bu makaleyi yazıyorum.

Teknik yetersizlik

Daha önce de söylediğim gibi öneri sisteminin çalışmamasının temel nedenlerinden biri çalışanların yeterli teknik bilgiye sahip olmamasıdır. Maalesef ülkemizde bu durum uç noktalardadır. Bir iş kolunda –özellikle emek yoğun iş kollarında – çalışanlar temel olarak “vasıfsız” olarak tabir edilen kişilerden oluşmaktadır. Aslında firmalar yalnızca bu çalışanları fiziki güçlerinden faydalanmak üzere işe almıştır. Böylece bu kişilerin yaptıkları işle ilişkileri yönetilmemekte ve “düşünme çalış” prensibi ile çalışmaktadırlar.

Birçok firmada öneri sistemi bir kutu ve yanında duran birkaç formdan ibaret olarak kalmaktadır. Oysa neler kaybedilmektedir. Örneğin 200 kişinin çalıştığı bir firmada yılda kişi başına ortalama 10 öneri verilse ve her öneri başına 100 TL israf önlense yılda iki yüz bin lira tasarruf yapılabilir. Firmanın karlılığını doğrudan etkilemek mümkün!

Gerçekte birçok firmada öneri sistemi tamamen göz ardı edilmiştir. Yöneticiler ve firma sahipleri, iş yoğunluğu nedeni ile (!), öneri sistemine gereken zamanı ayırmamakta ve birçok fikrin yok olmasına olanak vermektedirler.

Son olarak yayınlanan (lean.org tarafından yayınlanan) “Building a Lean Fulfillment Stream” adlı kitapta yazarlar lojistik sistemininde 8 prensipten bahsetmektedirler. Yalın üretim sistemi prensiplerine bire bir uygun olan bu prensipler uygulandığında firmanın lojistik sisteminde bulunan ve bir çok maliyetin oluşmasına neden olan şeyler ortadan kaldırılmış ve sistem iyileştirilmiş olacaktır.

 

"Low stok and fast delivery lets increase your profit, makes your growth more then competitors"

These words have become the most important commercial words of our day. They means what you have to do, If you want to grow fast, increase your competitive power and profit from the crisis. Especially, what global companies are expected from suppliers is "Fast Delivery".  Let us talk about lean manufacturing and its benefits.

Site information

Users
6229
Articles
340
Articles View Hits
1834404

Who is online?

We have 236 guests and no members online