Eğitimin Konusu

 • Üretim maliyetleri
 • Taşıma türleri, paketleme ve işaretleme
 • İhracat Mevzuatı ve Uygulama Esasları
 • Fatura ve Yük Listeleri (Proforma Inv, Commercial Inv, Consular Inv, Packing List)
 • Menşe Kavramı ve Dolaşım Belgeleri (Certificate of Origin, Movement Certificate)
 • Finansal Belgeler (Cheque, Bill of Exchange, Promissory Note, Bond, L/C)
 • Konşimentolar (Bill of Lading, AWB, CIM, CMR, FIATA FBL)
 • Sigorta Poliçeleri (A-B-C Klozları, Tam Ziya, Flotan ve Abonman Poliçe)
 • Dış Ticarette Teslim Şekilleri (Incoterms 2010), Ödeme Şekilleri ve AKREDİTİFLER
 • GTİP (Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Numarası) kavramı ve önemi
 • Eşyanın Gümrük İdaresine Gümrük Çıkış Beyannamesi ile tanıtılması
 • Bağlı bulunulan İhracatçı Birliklerine aidatların yatırılması ve Gümrük onayı
 • Gümrüğü terk eden eşya için KDV iadesi bildiriminde bulunulması
 • Komple ve Parsiyel taşımalarda depo ve gümrüklü sahalar arasında iç nakliye
 • THC (Terminal Elleçleme işlemleri)
 • Free In / Liner In (Yükleme işlemleri)
 • Temporary Acceptance (Geçici Kabul işlemleri)
 • Port Stuffing (Liman Dolum)
 • ISPS (Liman Güvenlik)
 • AWB, B/L, CMR, CIM (Konşimentolar)
 • Yüke ait Manifesto hazırlanması
 • İthalat Mevzuatı ve Rejimler (Transit, Dahilde İşleme, Antrepo ve Serbest Bölgeler)
 • Eşyanın Gümrük İdaresine ithalat Beyannamesi ile tanıtılması
 • GTİP e göre talep edilen ithalat belgelerinin Gümrük İdaresine sunulması
 • GTİP e göre vergi türlerinin tespiti ve ödenecek vergi oranlarının hesaplanması
 • Gümrük İdaresi veya Antrepoya ödenecek Ardiye ile eşyanın çıkışının sağlanması

Süre

Eğitimin süresi 1 gün (8 saat) olarak belirlenmiştir.

Eğitimin Hedefi

Bu seminerde dış ticaret mevzuatı ve uygulamaları hakkında geniş bilgi edineceksiniz.

Ayrıntılı Bilgi İçin

İletişim biligleri için tıklayınız

 

Site Bilgileri

Kullanıcılar
5745
Makaleler
328
Makale Görünüm Sayısı
1339434

Kimler sitede

20 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi