Print
Category: Kaizen - continuous improvement
Hits: 5219

Kaizen firma içinde sürekli iyileştirme çalışmaları yapmanın en uygun yoludur. Kaizen çalımalarının firma kültürü haline gelmesi ile tüm çalışanlar ortak hedefe doğru birlikte çalışma ve başarılı olma olanağı kazanırlar. Pek çok firma kaizen çalışmaları yardımı ile büyük oranlarda maliyet azalmaları sağlamışlardır.

Unutulmaması gereken en önemli konu kaizen çalışmaları sonrasında açığa çıkacak personelin kaizen ofisine alınıarak iyileştire çalışmalarına katkıda bulunmalarının sağlanmasıdır. Böylece firma çalışanları arasında güven ortamı sağalacağından katkıda bulunma isteği artmaktadır. Aksi durumda kaizen çalışmalar ile elde edilecek performans her zaman engellenmeye çalışılmaktadır.

Kaizenin anlamı

Kaizen değiştirme ve iyileştirme üzerine japon felsefesini ifade etmektedir. Japoncada KAI ve ZEN hecelerinin birleşmesi ile oluşan kelimedir. Kai 'böl ve değiştir' anlamına, zen ise 'düşün ve başkalarına yardım et' anlamına gelmektedir. İki  hece birleştiğinde ise sorunları küçük parçalara böl, üzerinde düşün ve 'yeni' ve daha iyi bir şey yap anlamına gelmektedir.

Kaizen uygulama çevrimi

Kaizen ugyulama çevrimi on adımdan oluşmaktadır. Bunlar aşağıdaki grafikte verilmiştir.