Print
Category: Kaizen - continuous improvement
Hits: 3286

Yalın üretim sisteminin temel taşlarından biri de KAIZEN uygulamalarıdır. Kaizen çalışmaları sürekli iyileşmeyi sağlayarak yalın üretim sisteminin mükemmelleşmesi yolunda ilerlemesini sağlar. Aşağıda da değineceğimiz üzere kaizen çalışması kişilere bambaşka bir bakış açısı kazandırır. Daha önce çözülmesi bir yana üzerinde konuşulması bile düşünülmeyen problemler çözüme kavuşur. Çalışanlar kaizen çalışmaları ile birlikte adeta boyut değiştirir, başka bir dünyaya başka bir çalışma ortamına geçerler.

Firmaların hayatları boyunca önemli bir dönüm noktası kaizen çalışmalarına başlamasıdır. Kaizen çalışmaları ile birlikte firma ve çalışan bütünleşir, birlik olur ve ileriye atılır. Bu atılım sinerjinin verdiği bir güçle olur ki artık atılan adımlar küçük adımlar olmaktan çıkarak çok daha büyük iyileşmelere yol açar.

 

Kaizen çalışmalarının firmaya kazandıracakları temel olarak şu gruplara ayırabiliriz;

Firma politikası ve firma kültürü açısından kazanımlar

Yukarıda bahsettiğimiz gibi kaizen çalışmalarının sonuçları firma kültürü açısından adeta tırtılın kelebeğe dönüşmesi gibidir. Firmada büyük boyutlarda kültürel dönüşüm oluşturulabilmektedir. Bu dönüşümleri sıralayacak olursak;

 1. Firmada kısır tartışmaların yerine, çözüm odaklı konuşmaların yaygınlaşması ve bireylerin yapıcı olmaları.
 2. Kronik problemlerin de dokunulabilir olduğu ve bir çözümü olduğu fikrinin yaygınlaşması ile firma içinde bireylerin öz güveninin artması.
 3. Müşteri odaklılık, aidiyet duygusu ve kalite bilincinin üst seviyelere çıkması
 4. Çalışanların firma içinde kendilerini güvende hissetmeleri artar.
 5. Takım ruhu gelişir, birlikte iş yapma kültürü oluşur.

Bireysel gelişim ve kariyer planlama açısından kazanımlar

Firma çalışanları, doğal olarak, firmanın ayrılmaz bir parçasıdır. Bu birliktelik kaizen çalışması ile birlikte doruk yapar. Artık çalışan firmanın kararları ve iş yapış tarzında doğrudan rol almakta ve geleceğin belirlenmesinde söz sahibi olmaktadır. Bunun anlamı her iki taraf için de büyüme demektir. Bireysel gelişim açısında kaizen ile gelen kazanımlarla çalışan her bakımdan kendine daha çok güvenir ve geleceğe daha güvenle bakar.

 1. Çalışan teknik olarak gelişir, makine ekipman, yazılım, yönetim teknikleri vb. kariyer planına olumlu katkısı olacak temel konularda çok daha ileri seviyelere ulaşma fırsatı yakalar. Bunun anlaşılması ile bireyler kaizen çalışmalarına daha istekli katılır ve iyileşme hızlanır.
 2. Firma çalışanın iş yapış tarzında oluşan iyileşme ile gelecekte yönetimi devralabilecek bireylerin yetişmesini sağlayarak daha güvenli bir kariyer planı yapabilme olanağı elde eder.
 3. Bireyler olaylara ve sorunlara daha geniş açıdan bakabilme becerisi kazanır.
 4. Takım içinde görev alabilme becerisi artar.

Maliyet, kalite ve hız açısında kazanımlar

Rekabetin en önemli unsuru olan maliyet, kalite ve hız alanlarında, kaizen çalışmaları ile, büyük bir iyileşme ivmesi oluşur. Maliyetin en önemli unsurlarından bir tanesi görünmeyen sorunlardır. Bu tür sorunlar çalışanlar ve yönetim tarafından iş olarak kabul edildiğinden çözüm aranmamakta ve süre giden bir maliyet konusu olmaktadırlar. Kaizen çalışmaları ile birlikte bu sorunlar da sorgulama kapsamına alındığından iyileşme daha üst boyutlara ulaşmaktadır.

 1. Sorunların çözümü ile maliyet unsuru olmaktan çıkarılmaktadır.
 2. Görünmeyen sorunlar çözülmektedir.
 3. Müşteriye teslimat hızı yükselmekte ve JIT uygulamaları gelişmektedir.
 4. Sıfır hata ile çalışma sonucu firenin sıfıra yaklaşması söz konusu olabilmektedir.
 5. Müşteri şikayeti 50-100 PPM (milyonda hata sayısı) seviyelerine inmektedir.
 6. Kişi başına üretim 30%-50% artmaktadır.