5S referans uygulama

Giriş

Yalın düşüncenin temel uygulamalarından biri de 5S çalışmalarıdır. 5S çalışmalarını yeni başlayan tüm firmalara, yalın düşüncenin yaygınlaştırılması, genel verimsizliklerin ortadan kaldırılması ve esasında ne tür kayıpların olduğunu daha iyi anlamak için ısrarla öneriyoruz. Yalın üretim sisteminin başlaması için firmanın her seviyesini kapsayan çalışmayı başlatmak yönetimin tüm sürecin arkasında olduğunu göstermek için uygulamaya tüm firma olarak, en temelden başlamak en iyi olmaktadır.

Lean Academy olarak 5S danışmanlığı hizmetimiz aşağıdakileri hedeflemektedir.

 • Yönetim dahil olmak üzere tüm firma çalışanlarının 5S sistemini anlaması, uygulaması, iyileştirebilmesi,
 • Firma iş alanlarının 5S prensiplerine göre yeniden düzenlenmesi, layout çalışmalarının muda'yı önleyecek şekilde yapılandırılması,
 • Yalın düşünce prensiplerine göre kayıpların belirlenmesi, iyileştirilmesi için 5S adımlarının uygulanması
 • 5S denetim sisteminin kurulması, sürdürülmesi
 • Tüm iş istasyonlarında standart çalışmaya geçiş,
 • 5S felsefesinin işletme bünyesinde yaşayan bir sistem haline gelmesinin sağlanması,
 • Tüm firmanın 5S sistemini yönetecek takımlar, liderler ve politikaların oluşturulması,

Nasıl çalışıyoruz?

Sizlere hizmet sunmadan önce yalın düşüncenin temel prensiplerinden biri olan "GECHI GEMBUTSU" (git yerinde gör) prensibini uygulayarak firmanızı ziyaret ediyoruz. Firmanız hakkında temel görüşlerimizi oluşturmak, uygulanacak projenin kapsamını belirlemek ve firma yönetiminin 5S - tertip, düzen ve öz disiplin hakkında fikirlerini almak üzere birlikte 1 - 2 saat sürecek bir toplantı, firma tesislerinde genel ziyaret ve görüş alışverişi yaparak proje taslağını belirliyoruz.

Sizi ziyaret eden danışmanımız tarafından hazırlanan 5S UYGULAMA PROJE önerisi ziyaretten bir hafta sonra ilgili yetkili kişiye sunulur. Proje taslağı aşağıdakileri içermektedir. 

 • Genel bilgilendirme: 5Shakkında genel bilgileri içermektedir.
 • Kapsam: Proje kapsamında bulunan her bir 5S adımının içeriği ayrı ayrı tanımlanmaktadır. Örneğin SEÇ, SIRALA, SİL vb. tekniklerin uygulama sonuçları ve uygulama yolu kısaca anlatılmaktadır.
 • Proje zaman planı: Proje kapsamında verilen her tekniğin hayata geçirilmesi için gereken süre ve bu süre içinde sunulancak danışmanlık hizmetinin adam-gün cinsinden ne kadar olacağını gösteren proje planıdır. Bu plan elbette ki öneri plandır ve proje takımlarının kurulması ve sonrasında yapılacak analizler ile bu süre bir miktar değişebilmektedir. Bizim tecrübemize göre bu değişim çok az olmaktadır.
 • Fiyatlandırma: Adam-gün birim fiyatı, aylık kesilecek fatura miktarı ve toplam proje bedelinin ne olacağı hakkında bilgi
 • Projede görev alabilecek danışmanlarımız hakkında ve referanslarımız hakkında genel bilgi ile iletişim bilgileri

Proje taslağı üzerinde yapılan görüşmeler ile müşteri ihtiyacının tam olarak projeye yansıması sağlanmaktadır. Başlangıç toplantısına kadar müşterimize gerekli desteği vererek proje başlangıcına kadar yapılması gereken hazırlıkların tam ve gerektiği gibi yapılmasını sağlanmaktadır. Böylece müşterimizin doğru işi, doğru bir başlangıç ile yapması temin edilmektedir.

Proje başlangıcı öncesi veya başlangıcından hemen sonra firma ile bir danışmanlık sözleşmesi düzenlenmektedir.

Ayrıntılı bilgi

Bize ulaşın

Site Bilgileri

Kullanıcılar
6377
Makaleler
342
Makale Görünüm Sayısı
2022102

Kimler sitede

53 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi